capitalism-in-my-city

Capitalism in My City

Vijana masikini wa jiji la Nairobi wanachukuliwa kama wahalifu kwa ajili ya vurugu za mfumo ambazo zinawanyima ajira, haki na uhuru.

How poor urban youth in Nairobi are criminalized by systemic violence that denies them jobs, justice, and freedoms.

Tunaanza uchambuzi wetu kuhusu ubepari jijini Nairobi tukiuliza: Je, kuna kitu kama mshahara mzuri siku hizi?

We start our project on capitalism in Nairobi by asking: Is there such a thing as a decent wage anymore?